De wijktuin ligt in de wijk Kerk & Zanen in Alphen aan den Rijn. Het is een stadslandbouwproject, waar groente, fruit, kruiden en bloemen worden geteeld door een groep vrijwilligers. Deze plek was eerst bestemd voor woningbouw. Inmiddels zijn er in dit gebied ook een tiny forest, een hoogstamboomgaard en een bijen- en vlinderlandschap gevestigd.

De wijktuin heeft een sociale en verbindende functie voor inwoners van Alphen aan den Rijn. Inwoners kunnen meehelpen in de tuin of gewoon langskomen voor een praatje. De tuin heeft ook een educatieve functie voor schoolkinderen en volwassenen; ontdekken, leren en proeven. Het is een stukje groen in de stad.

De wijktuin is in het najaar van 2014 gestart met de eerste teelt-experimenten. Het jaar daarop is gestart met oogstaandeelhouders. Met een oogstaandeel koopt een deelnemer van te voren een deel van de opbrengst van de wijktuin. Wekelijks komen de deelnemers zelf een hoeveelheid groente en fruit oogsten. Tijdens het oogsten krijgt men uitleg en ondersteuning. Het zelf oogsten is voor veel deelnemers een feestje. Het is leuk en leerzaam.

Sinds eind 2015 ben ik werkzaam als vrijwilliger bij de wijktuin. Ik ondersteun de beheerder bij het maken van een teeltplan, aansturen van vrijwilligers en nog allerlei andere zaken. Iedere woensdagmiddag van 14.30-16.30 zijn we met een groepje vrijwilligers aan het werk op de tuin. Je kunt dan langskomen om te kijken of mee te helpen.

De Dansende Boom organiseert onder andere schooltuinlessen, wildplukwandelingen en de moestuincursus op de wijktuin.

Meer informatie over de wijktuin vind je op www.groenalphen.com