De wijktuin ligt in de wijk Kerk & Zanen in Alphen aan den Rijn. Het is een stadslandbouwproject dat gerealiseerd is op een plek die eerst bestemd was voor woningbouw.

De wijktuin heeft een sociale en verbindende functie voor inwoners van Alphen aan den Rijn. Inwoners kunnen meehelpen in de tuin of gewoon langskomen voor een praatje. De tuin heeft ook een educatieve functie voor schoolkinderen en volwassenen. Het is een stukje groen in de stad.

De wijktuin is in het najaar van 2014 gestart met de eerste teelt-experimenten. Dit gaf voldoende informatie om het jaar daarop te starten met oogstaandeelhouders. Met een oogstaandeel koopt een deelnemer van te voren een deel van de opbrengst van de wijktuin. Wekelijks komen de deelnemers zelf een hoeveelheid groente en fruit oogsten. Tijdens het oogsten krijgt men uitleg en ondersteuning. Het zelf oogsten is voor veel deelnemers een feestje. Het is leuk en leerzaam.

Sinds eind 2015 ben ik werkzaam als vrijwilliger bij de wijktuin. Ik ondersteun de beheerder bij allerlei zaken. Iedere woensdagmiddag van 14.30-16.30 zijn we met een groepje vrijwilligers aan het werk op de tuin. Je kunt dan langskomen om te kijken of mee te helpen.

De Dansende Boom organiseert onder andere schooltuinlessen en de moestuincursus op de wijktuin.

Meer informatie over de wijktuin vind je op www.groenalphen.com