LEADER is een Europees subsidieprogramma voor plattelandsontwikkeling dat speciaal bedoeld is voor kleinschalige projecten die van belang zijn voor de regio. Veel waarde wordt gehecht aan samenwerking en het verbeteren van het organisatievermogen van de lokale gemeenschap. Het moet gaan om initiatieven van de eigen bevolking. 

Basis van het LEADER programma is het gebiedsplan, de Lokale Ontwikkelingsstrategie. Hierin staan de thema’s en subsidievoorwaarden beschreven.

Voor de komende jaren wordt ingezet op de volgende thema’s:
1. Duurzame, circulaire regio; verwaarden van organische reststromen, ontwikkeling van regionale biobased ketens
2. Voedzame regio; regionaal voedselsysteem, nieuwe voedselproductiesystemen, bevorderen voedselvaardigheid
3. Beleefbare regio; versterking van de gebiedsidentiteit en-branding, verbeteren en verduurzamen van het aanbod
4. Vindingrijke regio

Het programma kent Proeftuinprojecten, kleine aanvragen gericht op het onderzoeken en uitwerken van een innovatief idee, en Impactprojecten. Hierbij gaat het om concrete investeringen in een nieuwe activiteit of nieuw bedrijf.

Heb je een goed idee dat aansluit bij één van bovenstaande thema’s? Ben je burger, (agrarisch) ondernemer, stichting, vereniging of lokale overheid en actief in/om de regio Hollandse Plassen? Dan kun je informeren naar de mogelijkheden voor een subsidie aanvraag.

Ieder Leadergebied heeft een LAG = Lokale Actiegroep. De LAG bestaat uit ondernemers en burgers uit de streek zelf en meestal ook lokale bestuurders. Zij beoordelen de subsidie aanvragen maar hebben ook een bredere rol zoals het stimuleren van innovaties in het gebied en deze op allerlei manieren ondersteunen. Ze verbinden partijen met elkaar, helpen met het onderzoeken van andere subsidiemogelijkheden en hebben een informerende en adviserende rol.

Als LAG lid ben ik betrokken bij het beoordelen van de subsidie aanvragen. Het is ontzettend interessant om mee te mogen denken bij de plannen en ideeën van enthousiaste en bevlogen bewoners en organisaties.

Meer informatie kun je vinden op https://www.leader-hollandseplassen.nl/