Leader is een Europees subsidieprogramma voor plattelandsontwikkeling. Speciaal bedoeld voor kleinschalige projecten die van belang zijn voor de lokale ontwikkeling van plattelandsgebieden. De interactie tussen landbouw en samenleving wordt steeds belangrijker. Er ligt de opgave om samen te werken aan de sociaaleconomische ontwikkeling van het platteland en aan een duurzaam beheer van de ruimte.

Heb je een goed idee om de kwaliteit van leven in je eigen woonomgeving op peil te houden of om de lokale economie te versterken? Heeft het idee betrekking op circulaire economie of gezondheid van mensen en leefomgeving? Gaat het over de verbinding tussen stad en platteland? Ben je bewoner, ondernemer, een stichting, vereniging of gemeente? Dan kun je informeren naar de mogelijkheden voor een subsidie aanvraag.

Ieder Leadergebied heeft een LAG = Lokale Actiegroep. De LAG bestaat uit ondernemers en burgers uit de streek zelf en meestal ook lokale bestuurders. Zij beoordelen de subsidie aanvragen maar hebben ook een bredere rol zoals het stimuleren van innovaties in het gebied en deze op allerlei manieren ondersteunen. Ze verbinden partijen met elkaar, helpen met het onderzoeken van andere subsidiemogelijkheden en hebben een informerende en adviserende rol.

Als LAG lid ben ik betrokken bij het beoordelen van de subsidie aanvragen. Het is ontzettend interessant om alle plannen en idee├źn van enthousiaste en bevlogen bewoners en organisaties voorbij te zien komen.

Meer informatie kun je vinden op www.leader-hollandrijnland.nl